cem'iyyet


cem'iyyet
(A.)
[ ﺖﻴﻌﻤﺝ ]
1. cemiyet, dernek.
2. topluluk.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • CEM'İYYET — (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey et. * Bir yere cem olma. * Mânevi birlik teşkil eden cemaat. * Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cem'iyyet -i akvâm — [ ماﻮﻗا ﺖﻴﻌﻤﺝ ] Birleşmiş Milletler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • CEM'İYYET-İ AKVÂM — (Milletler Cemiyeti) Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan ilk Birleşmiş Milletler Cemiyetinin bizdeki adıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEM'İYYET-İ HATIR — Zihin ve fikrin dağınık olmayıp toplu bulunması. Hasr ı fikir etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEM'İYYET-İ KELÂM — Kelâmın câmi olması. Müteaddid mânası bulunan kelâm, söz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Osmanische Wissenschaftliche Gesellschaft — Die Osmanische Wissenschaftliche Gesellschaft (türkisch ‏جمعيتِ علميه عثمانيه‎ Cemiyet i İlmiye i Osmaniye, İA Cemʿiyyet i ʿIlmiyye i ʿOsmāniyye) war eine 1861 in Istanbul gegründete Gelehrtengesellschaft.[1] Geschichte Die… …   Deutsch Wikipedia

  • cemiyet — is., Ar. cemˁiyyet 1) Dernek Gazi nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var. E. İ. Benice 2) esk. Düğün Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti. S. M. Alus 3) esk. Bir olayı veya kişiyi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ŞİRKET — Ortaklık, iş ortaklığı. * Huk: İki veya daha fazla şahsın emek ve malları ile müştereken, iktisadî bir gayeye erişmek için bir akidle birleşmeleri. (Bak: Cem iyyet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük